image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP UỶ, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN NĂM 2023
Lượt xem: 40

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN NĂM 2023

Ngày 9/11/2023 tại nhà văn hóa xã Hùng Thắng Đảng Uỷ, UBND xã đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân Dân năm 2023 về dự với hội nghị đại biểu huyện có đại diện ban tuyên giáo Huyện Ủy, về phía lãnh đạo xã tham dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng Ủy - HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã trưởng, phó các ban ngành đoàn thể xã. Hiệu trưởng các trường  trên địa bàn xã cùng 50 đại biểu tại các thôn trên địa bàn xã. Đồng chủ tọa hội nghị đồng chí Giang Văn Mạnh Huyện ủy viên bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã, đồng chí Vũ Duy Khoát phó bí thư Đảng Ủy - chủ tịch UBND xã. Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo UBND xã báo cáo tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 10 tháng đầu năm 2023, Đồng chí Chủ tịch UBND xã trả lời các ý kiến tiếp thu tại 13 thôn. 

Anh-tin-bai

Ảnh chủ toạ điều hành phần đối thoại.

Anh-tin-bai

Ảnh các đại biểu tham dự hội nghị.

Anh-tin-bai

Ảnh chủ tịch UBND xã trả lời các ý kiến tổng hợp từ 13 thôn.

I.      Về sự lãnh đạo, chỉ đạo chung.

1.     Nhân dân thôn 11, 12 đề nghị: Đảng uỷ, UBND xã quan tâm thường xuyên kiểm tra chỉ đạo cán bộ chuyên môn về kết quả thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động để từ đó có phương pháp chỉ đạo điều hành đạt kết quả tốt. Quan tâm chỉ đạo cán bộ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đi sâu đi sát tới quần chúng Nhân dân hơn nữa, tránh để Nhân dân phàn nàn. Một số đồng chí đảng viên chưa thực sự giữ mối quan hệ mật thiết với Nhân dân.

Trả lời:

-      Đảng ủy, UBND xã đã thường xuyên quan tâm tổ chức chỉ đạo giao ban theo quy chế làm việc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp thu ý kiến đã nêu, trong thời gian tới, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã sẽ tiếp tục tập trung cao lãnh, chỉ đạo để kết quả thực hiên công việc đạt hiệu quả cao hơn. Tiếp tục quán triệt tới đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc.

2.     Nhân dân thôn 12 đề nghị: Việc tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày quân và dân xã Hùng Thắng anh dũng phá càn thắng lợi đã tổ chức tốt xong kinh phí giải thưởng của môn bơi thuyền còn thấp đề nghị nghiên cứu vào các dịp trong thời gian tới.

Trả lời:

-      Tiếp thu ý kiến của Nhân dân, căn cứ vào nguồn kinh phí tổ chức, địa phương sẽ nghiên cứu xem xét các giải thưởng cho phù hợp trong các lần tổ chức tiếp theo.

II.       Lĩnh vực đất đai, TNMT

1.     Nhân dân thôn 7, thôn 8 đề nghị: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho Nhân dân.

Trả lời:

Công tác đo đạc và cấp giấy chứng nhận QSDĐNN sau DĐĐT trên địa bàn xã đến nay tiến độ đã thực hiện được cụ thể như sau:

+ Phần đo đạc: đã cơ bản hoàn thiện.

+ Phần cấp giấy: đơn vị nhà thầu cùng với cơ sở thôn đang tiến hành thu thập hồ sơ, thông tin cá nhân để hoàn thiện việc cấp giấy. Tuy nhiên cũng còn một số trường hợp do vướng mắc nên thiếu thông tin để hoàn thiện hồ sơ. Trong thời gian tới UBND xã sẽ đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐNN cho Nhân dân, với phương châm: đủ hồ sơ đến đâu làm đến đó (các hộ có đầy đủ thông tin sẽ làm trước, các hộ còn vướng mắc sẽ làm sau).

III.     Lĩnh vực hoạt động văn hoá

1.    Nhân dân thôn Vấn Đông đề nghị: UBND xã sớm có kế hoạch và đề nghị cấp trên xây dựng nhà văn hoá cho thôn để tạo điều kiện cho thôn có điểm sinh hoạt cộng đồng vì hiện nay sinh hoạt tại đình Vấn Đông, đây là điểm tâm linh nên không tiện lợi.

Trả lời:

UBND xã đã đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí xây dựng NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên ban điều phối NTM cấp trên không nhất trí với lý do: chưa có đất để xây dựng, phần diện tích trước đây đã quy hoạch xây nhà văn hóa của thôn 16 cũ tại khu Thổ không còn phù hợp với quy hoạch đô thị. Theo quy hoạch mới thì toàn bộ khu Thổ sẽ quy hoạch khu chung cư, trong khu chung cư sẽ bố trí khu sinh hoạt cộng đồng, do đó phải chờ để thực hiện quy hoạch.

2.    Nhân dân thôn 7 đề nghị: UBND xã có biện pháp quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã, đồng thời có quy chế thống nhất quản lý các nhà văn hoá tại các thôn như: Mức thu lệ phí đám cưới, các dịch vụ khác đồng thời có chi kinh phí hỗ trợ trưởng thôn trong việc quản lý nhà văn hoá thôn.

Trả lời:

-     Về quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã: UBND xã xin tiếp thu, sẽ tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giao trên địa bàn .

-     Về xây dựng quy chế và cụ thể hóa mức lệ phí thu các dịch vụ, kinh phí chi công tác quản lý nhà văn hóa thôn: Năm 2020 UBND xã đã xây dựng và ban hành quy chế tạm thời về quản lý và hoạt động của các nhà văn hóa thôn, các thôn căn cứ nội dung quy chế để thực hiện. Việc quy định cụ thể lệ phí đám cưới, các dịch vụ khác và mức chi cho người quản lý: Tùy vào tình hình thực tế các thôn bàn bạc, thống nhất mức thu, mức chi phù hợp cho từng nội dung công việc cụ thể.

IV.      Lĩnh vực GT, TL

1.     Nhân dân thôn 13 đề nghị: Việc chỉ đạo quản lý hành lang AT giao thông có lúc còn để tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm ảnh hưởng và cản trở giao thông đi lại của Nhân dân.

Trả lời:

Tiếp thu các ý kiến phản ánh, trong thời gian tới UBND xã sẽ chỉ đạo Ban công an xã và Ban chỉ đạo TTATGT xã tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

2.       Nhân dân thôn Văn Úc, thôn 7 đề nghị: Thay thế, nâng cấp máy trạm bơm Văn Vấn vì hiện nay công suất máy quá thấp không đảm bảo cho việc bơm tưới phục vụ sản xuất; đề nghị xây dựng nối máng cứng sau trạm bơm Văn Vấn đoạn đến nghĩa trang nhân dân phục vụ sản xuất khu vực cánh đồng thôn 7, 15.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của Nhân dân, UBND xã sẽ đề nghị Công ty TNHH 1 TV KTCTTL huyện xem xét đầu tư nâng cấp.

3.    Nhân dân thôn 7, Thôn 15 đề nghị: UBND xã Đề nghị Công ty TNHH 1 TV KTCTTL huyện xây dựng máng nổi sau trạm bơm Thôn Nam xã Vinh Quang phục vụ tưới tiêu cho khu vực Đồng To thôn 7 và thôn 15, nạo vét tuyến kênh giáp đê phục vụ việc tưới tiêu cho nhân dân sản xuất.

Trả lời:

-      Về nội dung xây dựng máng nổi sau trạm bơm Thôn Nam xã Vinh Quang: UBND xã đã đề nghị Công ty TNHH 1 TV KTCTTL huyện, Công ty đã cử cán bộ xuống khảo sát để xây dựng kế hoạch trình cấp trên phê duyệt.

-      Về nạo vét tuyến kênh Đồng to (kênh giáp đê Tiên Hưng cũ đoạn từ cống 1 gian đến giáp xã Vinh Quang): Công ty TNHH 1 TV KTCTTL huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai vào năm 2024.

4.     Nhân dân thôn 15 đề nghị: UBND xã Đề nghị với đơn vị làm đường ven biển xây dựng cho thôn 15 đường máng dẫn nước vào khu vực đồng Khê (cánh đồng trước cửa làng) vì hiện nay do làm đường bị lấp kín, đơn vị đã lắp đặt cho 2 ống bi nhỏ nay bị lún chìm kín không lưu thông nước được và lắp đặt ống bi vào diện tích giữa 2 con đường chính và đường vòng xuyến của tuyến đường ven biển để phục vụ sản xuất của Nhân dân.

Trả lời:

Tuyến đường ven biển đi qua khu vực đồng Khê thuộc thôn 15 và thôn 7 hiện nay đơn vị thi công đã cơ bản lắp đặt xong hệ thống tiêu thoát nước theo thiết kế, tuy nhiên trong quá trình thi công san lấp nền đường đã để đất cát trôi xuống các đầu cống làm ách tắc và cản trở lưu thông. Tiếp thu ý kiến đã nêu, UBND xã sẽ đôn đốc đơn vị thi công khơi thông các cống để phục vụ tiêu thoát nước của khu vực.

5.    Nhân dân thôn 9 đề nghị: UBND xã đề nghị với Công ty TNHH 1 TV KTCTTL huyện tổ chức dọn cỏ bèo, vật cản trên hệ thống kênh cấp 2 từ thôn 8 đi cống Đồng Phiên phục vụ sản xuất cho Nhân dân.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của Nhân dân, UBND xã sẽ đề nghị Công ty TNHH 1 TV KTCTTL huyện quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

V.     Lĩnh vực QP- ANTT, quản lý nhân hộ khẩu

1. Nhân dân thôn 5, thôn 7, thôn 11, thôn 13 đề nghị:

-      Lực lượng công an cần mặc trang phục khi làm việc, khi làm các thủ tục hành chính cho Nhân dân nên có giấy hẹn ngày lấy kết quả tránh để Nhân dân đi lại nhiều lần. thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp đốt pháo nổ trong khu dân cư.

-     Công tác giữ gìn an ninh trật tự một số đồng chí công an chính quy chưa thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của người công an nhân dân, còn để tình trạng mất trật tự an ninh trong khu dân cư. Việc làm căn cước công dân chưa hướng dẫn nhiệt tình nên việc thực hiện còn nhiều sai sót để nhân dân phàn nàn.

-     Đề nghị làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu thường trú, thông báo di biến động nhân khẩu hàng tháng, hàng quý cho các thôn để tiện cho việc quản lý và thu các khoản đóng góp theo nhân khẩu. Tăng cường và nâng cao trách nhiệm của lực lượng công an chính quy trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Trả lời:

-     Tiếp thu ý kiến của Nhân dân, trong thời gian tới Đảng ủy, UBND xã sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an xã thực hiện tốt tác phong, nề lối làm việc, đề cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn. Làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, định kỳ hàng quý thống kê và thông báo di biến động nhân hộ khẩu cho các thôn theo dõi.

-     Về ngăn chặn và xử lý tình trạng đốt pháo nổ: Hiện nay tình trạng đốt pháo nổ có chiều hướng gia tăng, công tác truyền, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm về đốt pháo nổ còn hạn chế. Tiếp thu ý kiến đã nêu, trong thời gian tới UBND xã sẽ chỉ đạo lực lượng công an xã tích cực phối hợp với các cơ sở thôn phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Đề nghị các cơ sở thôn tăng cường công tác tuyên truyền Nhân dân chấp hành nghiêm và tích cực phản ánh tố giác các trường hợp vi phạm về Ban công an xã để có biện pháp xử lý kịp thời. (Chiều ngày 02/11/2023 tại thôn 7, Công an xã đã xử lý một gia đình đốt pháo nổ trong đám lễ hỏi)

2.   Nhân dân thôn 11 đề nghị: Làm tốt công tác tuyên truyền vận động con em lên đường nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu giao quân, cần có biện pháp xử lý đối với những trường hợp trốn tránh tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trả lời:

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong những năm vừa qua trên địa bàn xã luôn được thực hiện nghiêm và đạt kết quả cao, Nhân dân chấp hành tốt các quy định của luật nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ gia đình và thanh niên chưa gương mẫu chấp hành, còn có tình trạng chốn tránh nghĩa vụ quân sự; bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm còn gặp khó khăn. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND xã đề nghị MTTQ, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn tăng cường công tác tuyên truyền vận động, đôn đốc nhắc nhở, đồng thời theo dõi, nắm bắt thông tin các thanh niên hiện còn đang vắng mặt chưa chấp hành luật NVQS, phản ánh kịp thời với UBND, HĐNVQS xã khi công dân trở về địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định.

VI.     Lĩnh vực nước sạch, VS môi trường,

1. Nhân dân thôn Văn Úc, thôn Vấn Đông, thôn 10, thôn 12 và thôn 13 đề nghị: UBND xã đề nghị với cấp trên sớm đưa nguồn nước sạch từ thành phố về để phục vụ sinh hoạt của Nhân dân được kịp thời, vì hiện nay chất lượng nước sinh hoạt không đảm bảo. Đề nghị với cấp trên tổ chức xả lũ, điều tiết nước phục vụ sản xuất được kịp thời vì trong thời gian qua nước mặn xâm nhập làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của Nhân dân.

Trả lời:

-    UBND huyện đã có chương trình đưa nguồn nước sạch từ nhà máy nước thành phố về huyện, trong thời gian tới sẽ kết nối với các nhà máy nước mi ni để triển khai thực hiện. Tuy nhiên trong thời gian chờ nguồn nước sạch từ thành phố về, địa phương sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc nhà máy nước thực hiện tốt việc cấp nước phục vụ Nhân dân. (Hiện tại thành phố đang khảo sát và xây dựng 2 trạm tăng áp trên địa bàn huyện Tiên Lãng, 1 trạm đặt tại Thị Trấn Tiên lãng, 1 trạm đặt tại xã Hùng Thắng).

-    Về đề nghị cấp trên xả lũ, điều tiết nước phục vụ sản xuất. UBND xã xin tiếp thu, sẽ đề nghị cấp trên xem xét.

VII.    Lĩnh vực xây dựng NTM kiểu mẫu

1. Nhân dân thôn 7, thôn 10, thôn 11 thôn 13 và thôn 14 đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình NTM, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, sớm
có phương án hỗ trợ đồng thời đảm bảo tính dân chủ công khai minh bạch để Nhân dân không thắc mắc.

Trả lời:

Xã Hùng thắng là một trong 5 xã về đích NTM kiểu mẫu vào năm 2024 và là xã đầu tiên trong 5 xã được triển khai thi công sớm các công trình NTM kiểu mẫu. Hiện nay BQLDA của huyện cùng với các nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục công trình. Địa phương đang tập trung cao công tác GPMB. Đề nghị các cơ sở thôn phối kết hợp với BCĐ xã, các nhà thầu làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để xây dựng công trình theo thiết kế đã được phê duyệt. UBND xã sẽ tập trung cao cùng với cơ quan chuyên môn của huyện kiểm kê vật kiến trúc nằm trên đất ở của các hộ phải tháo dỡ làm cơ sở cho việc hỗ trợ kinh phí.

VIII.      Các ý kiến tham gia, đề nghị huyện, thành phố.

1.     Nhân dân thôn 5: Đề nghị cấp trên có cơ chế hỗ trợ phụ cấp cho trưởng, phó các chi hội đoàn thể ở thôn.

2.     Nhân dân thôn Vấn Đông: Đề nghị cấp trên sớm xây dựng hệ thống máng thoát nước từ cầu Dương Áo đến cầu Cao phục vụ cho việc thoát nước của Nhân dân xóm 16 cũ.

Trả lời:

Tiếp thu các ý kiến của Nhân dân, UBND xã sẽ đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

    Tại hội nghị các đại biểu đã nêu ra nhiều ý kiến liên quan tới công tác an ninh trật tự, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ công chức trong công tác tiếp Dân, công tác xây dựng NTM và nhiều nội dung khác, tiếp thu ý kiến tại hội nghị Đồng chí chủ tịch UBND xã đã trả lời tiếp thu , làm rõ các ý kiến mà các đại biểu đã nêu. Cuối hội nghị đồng chí Giang Văn Mạnh bí thư Đảng Ủy đã kết luận hội nghị và thống nhất giao cho các cán bộ, các ngành có liên quan thực hiện các nội dung ý kiến đại biểu đã nêu. Hội nghị đã thành công rất tốt đẹp./. 

 

Ban biên tập UBND xã:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới