image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định ban hành kế hoạch KSTTHC và cơ chế một cửa , một cửa liên thông năm 2024
Lượt xem: 16
Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch KSTTHC và cơ chế một cửa , một cửa liên thông năm 2024

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới