image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ngày 04/7/2023 tại nhà văn hóa xã Hùng Thắng, HĐND xã Hùng Thắng khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
Lượt xem: 137
Sáng ngày 04/7/2023 tại nhà văn hóa xã Hùng Thắng, HĐND xã Hùng Thắng  khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sáng ngày 04/7/2023 tại nhà văn hóa xã Hùng Thắng, HĐND xã Hùng Thắng  khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 thông qua nhiều nội dung quan trọng. Dự Kỳ họp có đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Đình Nhuận – Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện (Phụ trách Đảng bộ xã) các đ/c lãnh đạo các ban HĐND và văn phòng HĐND&UBND huyện, Đ/c Giang Văn Mạnh - Huyện Uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, đ/c Vũ Duy Khoát Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, các đ/c Ban thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND xã, các Ban HĐND xã, Các đại biểu HĐND xã khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, các đ/c trưởng các ban, ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng các trường học.

anh tin bai

Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân xã nghe các báo cáo gồm: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển  KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và bổ khuyết nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2022 và xem xét đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH và Ban Pháp chế HĐND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp; Thông báo của Ủy ban MTTQ việt Nam xã tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Xem xét báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022, Quyết định chương trình giám sát của HĐND năm 2024; Báo cáo của UBND xã về tiếp thu, trả lời các vấn đề mà cử tri, đại biểu HĐND xã và các vị đại biểu dự kỳ họp nêu; Tờ trình, Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024; Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển  KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2022; Báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban KT-XH và ban Pháp chế.

anh tin bai

Kỳ họp thứ 9 HĐND xã Hùng Thắng khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026  đã thành công tốt đẹp. Bế mạc kỳ họp, đồng chí Giang Văn Mạnh, Huyện Uỷ viên,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể, các các thôn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết của kỳ họp. Thông báo đầy đủ kết quả kỳ họp đến cử tri toàn xã; phổ biến, quán triệt các nghị quyết của kỳ họp và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, của Thường trực, các Ban HĐND đối với việc thực hiện các Nghị quyết do HĐND ban hành./.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới