image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Toàn dân chung sức nâng cao chất lượng xã Nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024
Lượt xem: 146

          Xã Hùng Thắng là xã đi đầu trong mọi lĩnh vực như phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh chính trị và an toàn xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng. Trình độ dân trí phát triển đồng đều, luôn tiếp thu những sự phát triển tiến bộ của xã hội, vận dụng sáng tạo trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương giàu đẹp. Từ kết quả đó xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019. Có được kết quả trên là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể Nhân dân trong xã. Với những truyền thống quý báu đó, Đảng bộ và nhân dân xã Hùng Thắng không ngừng đẩy mạnh và phát triển đi lên.

Anh-tin-bai

          Phát huy truyền thống và  những thành tích đã đạt được, Thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông nông mới kiểu mẫu  giai đoạn 2021-2025.

     Đảng Ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ xã và sự đồng thuận của Nhân dân xã Hùng Thắng phấn đấu năm 2024 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

    Để thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND xã đã đề ra đạt kết quả tốt, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các ban, ngành trong toàn xã phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, Mỗi người dân xã Hùng Thắng không ngừng ra sức học tập để nâng cao trình độ văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo có năng lực thực tiễn trong công việc để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và công tác; nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, yêu gia đình, dòng tộc, yêu thương người với người; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao thể lực, xây dựng lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, đoàn kết, nghĩa tình, tôn trọng kỷ cương, pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội để trở thành con người kiểu mẫu.

           Hai là, Mỗi gia đình, dòng họ trong xã cần quan tâm giáo dục, vận động các thành viên phấn đấu trở thành con người kiểu mẫu; Với tinh thần tự nguyện chung tay xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, phục vụ dân sinh, góp phần cùng Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã Hùng Thắng hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu. Việc người dân hiến đất làm đường giao thông là góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện và chỉnh trang diện mạo nông thôn mới theo hướng sáng-xanh-sạch-đẹp.

Anh-tin-bai

    Ba là, Các thôn tổ chức huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, chỉnh trang nhà văn hóa, xây dựng khu thể thao ngoài trời; xây dựng các hệ thống thoát nước; thường xuyên quét dọn nhà cửa, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đóng góp xứng đáng vào công trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu để xã trở thành xã kiểu mẫu.

 Bốn là, Các thôn, xóm trong xã thi đua khai thác tối đa tiềm năng đất đai, lao động sẵn có ở địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vân động, làm giàu; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng thôn mới kiểu mẫu; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát động toàn dân tham gia văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Anh-tin-bai

Để đạt được mục tiêu về đích xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Hùng Thắng ngày càng giàu đẹp và văn minh./.

Lương Thị Thu trang

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới