image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ngày 29/12/2023 tại nhà văn hóa xã Hùng Thắng, HĐND xã Hùng Thắng khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023
Lượt xem: 23

Sáng ngày 29/12/2023 tại nhà văn hóa xã Hùng Thắng, HĐND xã Hùng Thắng  khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 thông qua nhiều nội dung quan trọng. Dự Kỳ họp có đồng chí Vũ Văn Hè - Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ (Phụ trách Đảng bộ xã); Đ/c Giang Văn Mạnh - Huyện Uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, đ/c Vũ Thị Hương - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, các đ/c Ban thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND xã, các Ban HĐND xã, Các đại biểu HĐND xã khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, các đ/c trưởng các ban, ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng các trường học.

Anh-tin-bai

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân xã nghe các báo cáo gồm: Đánh giá tình hình thực, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN  năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024; Báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả thực hiện phân cấp quản lý tài sản công năm 2023; Báo cáo kết quả thu - Chi ngân sách xã năm 2023, dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH và Ban Pháp chế HĐND xã về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN  năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tham gia xây dựng chính quyền năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của thường trực HĐND xã năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo    cáo của UBND xã về tiếp thu, trả lời các vấn đề mà cử tri, đại biểu HĐND xã và các vị đại biểu dự kỳ họp nêu; Tờ trình, Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2024; Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển  KT-XH, QP-AN năm 2023. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Nghị quyết dự toán thu - chi  ngân sách xã năm 2024; Báo cáo thẩm tra các Nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban KT-XH và Ban Pháp chế HĐND xã.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

 

Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Hùng Thắng khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021- 2026  đã thành công tốt đẹp. Bế mạc kỳ họp, đồng chí Giang Văn Mạnh, Huyện Uỷ viên,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể, các các thôn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của kỳ họp. Thông báo đầy đủ kết quả kỳ họp đến cử tri toàn xã; phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của kỳ họp và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, của Thường trực, các Ban HĐND đối với việc thực hiện các Nghị quyết do HĐND ban hành./.

HĐND xã Hùng Thắng

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới